Apie mus

maitinimo paslaugos

„Maistas yra viskas, kas mes esame. Tai nacionalistinio jausmo, etninio jausmo, jūsų asmeninės istorijos, provincijos, regiono, genties, senelės pratęsimas. Tai neatsiejama nuo tų, kuriuos reikia gauti. – Anthony Bourdainas“

Apie mus

Mūsų misija – gaminti sveiką, subalansuotą ir visiems tinkančio ir patinkančio skonio maistą savo klientams.

UAB „CNC catering” teikia profesionalias maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ir specialiojo lavinimo įstaigoms, globos namams, neįgaliųjų ir invalidų bendrijoms, reabilitacijos ir slaugos centrams, ligoninėms, poilsio stovykloms, įvairioms įmonėms ir organizacijoms visoje Lietuvoje.

Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, rengiantys dokumentaciją ir teikiantys maitinimo paslaugą pagal visus galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, įvairaus amžiaus grupių ir sveikatos būklės žmonėms, suaugusiems ir vaikams. Ypatingą dėmesį skiriame maisto saugai, higienai, aptarnavimo kultūrai. Užtikriname visapusiškai saugią ir kokybišką paslaugą vartotojui.

Vykdome veiklą pagal visų galiojančių teisės aktų reikalavimus.

UAB „CNC catering” kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei maisto saugos politika

Daugumoje įmonės padalinių yra įdiegtos kokybės vadybos sistemos (ISO standartai):

 • Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015
 • Maisto saugos vadybos sistema ISO 22000:2018/LST EN ISO 22000:2018
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Kas yra ISO standartai?
ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinės standartizacijos organizacijos vadybos sistemos modeliai pagrįsti 8 kokybės vadybos principais:

 1. Organizacija, orientuota į klientą.
 2. Lyderystė.
 3. Darbuotojų įtraukimas.
 4. Proceso principas.
 5. Sistema pagrįstos vadybos metodas.
 6. Nuolatinis gerinimas.
 7. Sprendimų priėmimas remiantis faktais.
 8. Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.